Όροι και Προϋποθέσεις

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.

Αυτοί οι όροι («Όροι») καλύπτουν τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών («Υπηρεσίες»)  του CVmaker BV («μας», «εμείς», «εμάς») που παρέχονται μέσω του ιστότοπού μας https://www.cvmaker.com.gr/Ιστότοπος»). Το άτομο που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μας («εσείς», «σας») θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί αυτούς τους Όρους χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ή συνεχίζοντας να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες αφού ειδοποιηθεί για μια αλλαγή στους παρόντες Όρους.

Άρθρο 1. Γενικά

 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους προτού χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

 2. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε ότι το πρόγραμμα περιήγησης και η συσκευή σας είναι συμβατά με τις Υπηρεσίες μας. Δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας μέσω ενός μη συμβατού προγράμματος περιήγησης ή συσκευής.

Άρθρο 2. Ο Λογαριασμός Σας

 1. Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για πρώτη φορά, δημιουργείται αυτόματα ένας λογαριασμός χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που μας έχετε παρέχει («Λογαριασμός»). Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μόνο εάν συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

 2. Συμφωνείτε ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον Λογαριασμό σας και συμφωνείτε να διατηρείτε την ασφάλεια και το απόρρητο του κωδικού πρόσβασής σας.

 3. Δεν πρέπει να παραχωρήσετε πρόσβαση σε τρίτους στον Λογαριασμό σας και θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας που αντιλαμβάνεστε.

 4. Επιβεβαιώνετε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στον Λογαριασμό σας είναι ακριβείς και πλήρεις (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων πληρωμής σας).

Άρθρο 3. Οι Υπηρεσίες

 1. Ως αντάλλαγμα για την έγκαιρη καταβολή των τελών μας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 8 παρακάτω («Τέλη»), σας χορηγούμε την άδεια να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας που υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους.

 2. Όπου δεν καταβάλλονται εγκαίρως τα Τέλη σας, ενδέχεται να σας επιτρέπουμε ακόμα να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες και να σας χρεώσουμε για το ίδιο. Ωστόσο, αυτό δεν θα συνιστά καμία παραίτηση από εμάς σε σχέση με την παραβίαση των παρόντων Όρων από μέρους σας περί μη έγκαιρης καταβολής των Τελών μας ούτε θα επηρεάσει τα δικαιώματά μας να ανακτήσουμε την πληρωμή από εσάς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

 3. Θα σας παραχωρηθεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια χρήσης του λογισμικού μας ως μέρος των Υπηρεσιών («Πλατφόρμα») χωρίς δικαίωμα παραχώρησης περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης.

 4. Η Πλατφόρμα είναι αδειοδοτημένη, δεν πωλείται, σε εσάς και διατηρούμε όλα τα δικαιώματά μας στην Πλατφόρμα που δεν παραχωρούνται ρητά σε εσάς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Αυτή η άδεια δεν σας δίνει κανένα δικαίωμα και δεν μπορείτε:

 5. Να παρακάμψετε οποιοδήποτε μέτρο τεχνολογικής προστασίας στην Πλατφόρμα ή στις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέτρο τεχνολογικής προστασίας που σχετίζονται με την Πλατφόρμα ή τις Υπηρεσίες,

 6. Να αποσυναρμολογήσετε, να απομεταγλωττίσετε, να αποκρυπτογραφήσετε, να χακάρετε, να μιμηθείτε, να εκμεταλλευτείτε ή να αναστρέψετε τη λειτουργία της Πλατφόρμας ή άλλης πτυχής των Υπηρεσιών που περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες ή είναι προσβάσιμη μέσω των Υπηρεσιών, εκτός και μόνο στο βαθμό που επιτρέπει ρητά η ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων,

 7. Να δημοσιεύσετε, αντιγράψετε, ενοικιάσετε, μισθώσετε, πουλήσετε, εξάγετε, εισάγετε, διανείμετε ή δανειστείτε την Πλατφόρμα ή τις Υπηρεσίες,
 8. Να μεταφέρετε την Πλατφόρμα, τυχόν άδειες χρήσης λογισμικού ή οποιαδήποτε δικαιώματα πρόσβασης ή χρήσης των Υπηρεσιών, ή

 9. Να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των Όρων) ή με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει τη χρήση τους από οποιονδήποτε άλλον.

 10. Μπορεί να αναστείλουμε, να τερματίσουμε, να αποσύρουμε ή να περιορίσουμε τα δικαιώματά σας να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα ή τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή χωρίς κυρώσεις προκειμένου να προστατεύσουμε τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.

 11. Ενώ θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή, ενδέχεται να προκύψουν διαστήματα διακοπής της λειτουργίας, παρεμβολές, παύσεις ή διακοπές στην Υπηρεσία κατά διαστήματα, και αποδέχεστε ότι δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια περιστατικά, όπως και αν προκύψουν.

 12. Αποδέχεστε ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ή να εκτελέσουμε ανακοινωμένη ή απροειδοποίητη συντήρηση των Υπηρεσιών μας ανά πάσα στιγμή, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας. Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε λήψη ενημερώσεων για να διασφαλίσετε την παράδοση των Υπηρεσιών μας.

Άρθρο 4. Χρήση των Υπηρεσιών από Εσάς

 1. Εκτός εάν ορίσουμε ρητά κάτι διαφορετικό στην περιγραφή της Υπηρεσίας μας, δεν αξιολογούμε, δεν ελέγχουμε, δεν επεξεργαζόμαστε και δεν παρακολουθούμε τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς ή οποιοδήποτε από τα έγγραφα που παράγονται από τη χρήση των Υπηρεσιών («Έγγραφα»).

 2. Αποδέχεστε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο της ποιότητας, της ακρίβειας, της αξιοπιστίας, της ειλικρίνειας ή της ακεραιότητας οποιωνδήποτε Εγγράφων που παράγονται και προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.

 3. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η χρήση των Υπηρεσιών θα αυξήσει τις πιθανότητες, τις προοπτικές ή τις ικανότητές σας σε σχέση με την εξασφάλιση της εργασίας ή της απασχόλησης.

Άρθρο 5. Αλλαγές στις Υπηρεσίες

 1. Χωρίς περιορισμό σε τυχόν Υπηρεσίες που ενδέχεται να παρουσιάσουμε, να αλλάξουμε ή να καταργήσουμε, οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
 2. Δημιουργία Βιογραφικών και Συνοδευτικών Επιστολών,
 3. Σύνταξη Βιογραφικών και/ή
 4. Βελτιστοποίηση Βιογραφικών.
 5. Μπορεί να αλλάξουμε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας για:
 6. Να αντανακλούν τις αλλαγές στη σχετική νομοθεσία και τις κανονιστικές απαιτήσεις,
 7. Να ενσωματώσουμε τεχνικές προσαρμογές και βελτιώσεις, για παράδειγμα, παρουσιάζοντας νέα χαρακτηριστικά στις Υπηρεσίες μας, και/ή
 8. Να αντικατοπτρίζουμε τις αλλαγές στην επιχείρησή μας.

Άρθρο 6. Το Περιεχόμενό Σας

 1. Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, μπορείτε να αποθηκεύετε, να κατεβάζετε και να μοιράζεστε το περιεχόμενο που δημιουργείτε («Το Περιεχόμενό σας»). Προς αποφυγή αμφιβολιών, το Περιεχόμενό σας σχετίζεται μόνο με το περιεχόμενο που δημιουργείτε και όχι με οποιοδήποτε περιεχόμενο που υπάρχει ως μέρος των Υπηρεσιών, το οποίο υπόκειται στο Άρθρο 9.

 2. Δεν διεκδικούμε την ιδιοκτησία του Περιεχομένου σας. Το Περιεχόμενό σας παραμένει το Περιεχόμενό σας και είστε υπεύθυνοι για αυτό. Με το παρόν μας αποποιείται πλήρως από κάθε ευθύνη που σχετίζεται με το Περιεχόμενό σας.

 3. Μεταφορτώνοντας το Περιεχόμενό σας, αυτόματα και αμετάκλητα:

 4. μας παραχωρείτε μια παγκόσμια, διαρκή, μεταβιβάσιμη, άδειας χρήσης χωρίς δικαιώματα, με δικαίωμα δευτερεύουσας άδειας χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής, δημόσιας προβολής και εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο του Περιεχομένου σας σε όλες τις μορφές και τα κανάλια διανομής που είναι πλέον γνωστά ή εφεξής επινοούνται χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ή συγκατάθεση από εσάς και χωρίς την απαίτηση πληρωμής σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα,

 5. παραιτείστε από όλα τα ηθικά δικαιώματα για το Περιεχόμενό σας που μπορεί να είναι διαθέσιμα σε εσάς σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και επιβεβαιώνετε ότι δεν έχετε διεκδικήσει τέτοια δικαιώματα,

 6. μας ορίζετε ως εκπρόσωπό σας με πλήρη εξουσία να συνάψουμε οποιοδήποτε έγγραφο και/ή να κάνουμε οποιαδήποτε πράξη θεωρούμε κατάλληλη για την επιβεβαίωση της άδειας, της συγκατάθεσης και της παραίτησης που αναφέρονται παραπάνω,

 7. μας εγγυάστε ότι είστε ο κάτοχος του Περιεχομένου σας και δικαιούστε να συνάψετε αυτούς τους Όρους και ότι το Περιεχόμενό σας δεν παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου, και

 8. επιβεβαιώνετε ότι το Περιεχόμενό σας δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή αλλιώς και ότι δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση ή αποκάλυψη αυτού του Περιεχομένου σας.

Άρθρο 7. Κώδικας Δεοντολογίας

 1. Το Περιεχόμενό σας δεν πρέπει:
 2. να είναι συκοφαντικό, δυσφημιστικό, επεμβατικό, άσεμνο, πορνογραφικό, ρατσιστικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, απειλητικό ή προσβλητικό,
 3. να δυσφημεί, να εξευτελίζει ή να απεικονίζει αρνητικά με άλλο τρόπο οποιοδήποτε άτομο που παρουσιάζεται στο Περιεχόμενό σας;
 4. να παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή άλλου δικαιώματος οποιασδήποτε οντότητας ή ατόμου, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων ή των εμπορικών σημάτων οποιουδήποτε άλλου ή των δικαιωμάτων δημοσιότητας,
 5. να παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό, κανόνα ή κώδικα δεοντολογίας, και/ή
 6. να πλαστογραφεί ή να παραποιεί τη σύνδεσή σας με οποιαδήποτε άλλη οντότητα ή άτομο ή να χειραγωγεί με άλλον τρόπο κεφαλίδες ή αναγνωριστικά για να συγκαλύπτετε την προέλευση του περιεχομένου.
 7. Επίσης δεν πρέπει:
 8. να περιλαμβάνει ή να εισάγει προγράμματα που περιέχουν ιούς, σκουλήκια υπολογιστή και/ή «δούρειους ίππους» ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν, να υπερφορτώνουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιών,
 9. να αντιγράφει οποιεσδήποτε άλλες σελίδες ή εικόνες στον Ιστότοπο εκτός και αν υπάρχει η κατάλληλη εξουσιοδότηση, και/ή
 10. να παραβιάζει οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανονισμούς που θεσπίζονται κατά καιρούς σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών.
 11. Συμφωνείτε να παραμείνετε αβλαβείς και να μας αποζημιώσετε για όλες και οποιεσδήποτε απώλειες, ζημίες, αξιώσεις και υποχρεώσεις που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παραβίαση αυτού του Άρθρου 7.

Άρθρο 8. Όροι Συνδρομής και Πληρωμή

 1. Συμφωνείτε να πληρώνετε Τέλη για τις Υπηρεσίες μας. Τα συγκεκριμένα Τέλη για κάθε μία από τις Υπηρεσίες μας αναφέρονται στον Ιστότοπό μας. Θα σας χορηγηθεί άδεια μόνο για τη χρήση των Υπηρεσιών στις οποίες έχετε εγγραφεί και έχετε συμφωνήσει να πληρώσετε.

 2. Κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού σας συμφωνείτε να παρέχετε έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη στοιχεία πληρωμής, επικοινωνίας και χρέωσης που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της πληρωμής του Τέλους. Δεχόμαστε πληρωμές μέσω χρεωστικής κάρτας, πιστωτικής κάρτας ή PayPal.

 3. Όπου χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας που βασίζονται στη συνδρομή, αποδέχεστε ότι:

 4. Η συνδρομή θα ξεκινήσει για μια αρχική δοκιμαστική περίοδο 7 ημερών,

 5. Κατόπιν αυτού, η συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα σε συνεχή μηνιαία βάση έως ότου ακυρωθεί από εσάς (ακόμα και αν δεν καταβάλετε τα Τέλη μας), και

 6. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τους Όρους.

 7. Αντίστοιχα, όταν τα Τέλη είναι πληρωτέα βάσει συνδρομής:

 8. Εξουσιοδοτείτε εμάς ή τον επεξεργαστή πληρωμών μας να εισπράξει την εφαρμόσιμη αρχική πληρωμή συνδρομής για τις πρώτες 7 ημέρες αμέσως μετά τη δημιουργία του Λογαριασμού σας και/ή την αρχική χρήση των Υπηρεσιών μας και στη συνέχεια να συλλέγουμε κάθε εφαρμόσιμη επαναλαμβανόμενη πληρωμή συνδρομής κάθε μήνα χρησιμοποιώντας την καθορισμένη μέθοδο χρέωσης πληρωμής μέχρι να ακυρώσετε τη συνδρομή σας μαζί μας.

 9.  Αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες μας που βασίζονται στη συνδρομή διαθέτουν μια λειτουργία αρχικής και επαναλαμβανόμενης πληρωμής και κατανοείτε ότι όλες οι συνδρομές ανανεώνονται αυτόματα μέχρι να ακυρωθούν και αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις χρεώσεις πριν από την ακύρωση.

 10. Μετά την πρώτη πληρωμή ή την εκ νέου ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αναφέρει την ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η πρώτη μηνιαία ανανέωση και πληρωμή. Οι επόμενες μηνιαίες ανανεώσεις και πληρωμές θα πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα του επόμενου μήνα. Αν και αυτές είναι οι ημερομηνίες κατά τις οποίες συλλέγουμε τις πληρωμές συνδρομής από εσάς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα εισπράξουμε πληρωμές σε αυτές τις ημερομηνίες.

 11. Κατανοείτε ότι όπου ακυρώνετε τη συνδρομή σας μαζί μας, αν και η συνδρομή σας δεν θα ανανεωθεί για την επόμενη περίοδο συνδρομής, δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αναλογική επιστροφή χρημάτων για οποιοδήποτε μέρος της συνδρομής που καταβλήθηκε για την τρέχουσα περίοδος συνδρομής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση της συνδρομής σας, ανατρέξτε στο Άρθρο 12.

 12. Όπου τα Τέλη μας δεν καταβάλλονται βάσει συνδρομής, η πληρωμή των Τελών μας θα είναι πληρωτέα και θα καταβάλλεται πριν από την παροχή των Υπηρεσιών μας και θα εισπράττεται χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πληρωμής που μας έχετε παρέχει.

 13. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να εισπράξουμε τα Τέλη μας από εσάς, ενδέχεται να λάβουμε τα ακόλουθα μέτρα:

 14. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να εισπράξουμε την πληρωμή από εσάς χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πληρωμής που μας έχετε παρέχει, και

 15. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας γραπτώς για να σας ενημερώσουμε για την εκκρεμή πληρωμή σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε παρέχει.

 16. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε και συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για όλα τα έξοδα είσπραξης και τους τόκους για τυχόν ληξιπρόθεσμα ποσά.

 17. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να ακυρώσουμε την παροχή ή να αποκλείσουμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή έως ότου πραγματοποιηθούν όλες οι εκκρεμείς πληρωμές και να συνεχίσουμε να χρεώνουμε τα Τέλη μας μέχρι να ακυρώσετε τη συνδρομή σας μαζί μας.

 18. Έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα Τέλη μας ανά πάσα στιγμή. Θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε έναν (1) μήνα πριν για οποιεσδήποτε αλλαγές στα Τέλη μας. Εάν δεν συμφωνείτε με την αλλαγή, ακυρώστε τη συνδρομή σας μαζί μας. Θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχτεί την αλλαγή στα Τέλη μας συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

Άρθρο 9. Πνευματική Ιδιοκτησία

 1. Με την επιφύλαξη της ιδιοκτησίας σας στο Περιεχόμενό σας, κατέχουμε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων κυριότητας που σχετίζονται με:
 2. τις Υπηρεσίες, τον Ιστότοπο και την Πλατφόρμα, και

 3. οποιοδήποτε περιεχόμενο μεταφορτώνουμε, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προτύπων εγγράφων ή σχεδίων στα οποία έχουμε πρόσβαση κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας, και οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου που εμφανίζεται στις Υπηρεσίες, τον Ιστότοπο ή την Πλατφόρμα μας («Υλικό»).

 4. Το δικαίωμά σας να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών, της Πλατφόρμας, του Ιστότοπου και οποιουδήποτε Υλικού ή άλλου περιεχομένου που εμφανίζεται υπόκειται στη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους Όρους. Τροποποίηση ή χρήση του Υλικού ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου στον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό που δεν επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας και απαγορεύεται.

 5. Μπορείτε να αντιγράψετε, να αποκτήσετε πρόσβαση, να κατεβάσετε και να παρουσιάσετε Υλικό και όλο το άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται σε αυτόν τον Ιστότοπο για μη εμπορική, προσωπική, ψυχαγωγική χρήση μόνο σε μία συσκευή. Το Υλικό και όλο το άλλο περιεχόμενο σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευτεί, να μεταφορτωθεί, να παρουσιαστεί, να αναρτηθεί, να μεταδοθεί, να διανεμηθεί, να αδειοδοτηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός εάν το εξουσιοδοτήσουμε ρητά. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε Υλικού σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία ιστού ή δικτυακό περιβάλλον υπολογιστή.

 6. Προς αποφυγή αμφιβολιών, δεν πρέπει:

 7. να τροποποιείτε οποιοδήποτε Υλικό που έχετε κατεβάσει μέσω των Υπηρεσιών εκτός από αυτά που επιτρέπεται ρητά από τη συνήθη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, και

 8. να δημιουργείτε, να παράγετε ή να συνεισφέρετε στη δημιουργία σχεδίων ή προτύπων οποιωνδήποτε εγγράφων ή άλλων παρόμοιων υλικών που είναι παρόμοια ή παράγωγα με τα Υλικά.

 9. Μετά τον τερματισμό της συνδρομής σας, δεν δικαιούστε πλέον να χρησιμοποιείτε τα Υλικά (για παράδειγμα τυχόν Έγγραφα) που έχετε κατεβάσει κατά τη χρήση των Υπηρεσιών.

Άρθρο 10. Εγγυήσεις

 1. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν θα επηρεάσει τυχόν θεσμοθετημένα δικαιώματα που έχετε πάντα ως καταναλωτής και τα οποία δεν μπορείτε να συμφωνήσετε συμβατικά να τροποποιήσετε ή να παραιτηθείτε.

 2. Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να ενημερώνουμε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από τις Υπηρεσίες, δεν παρέχουμε καμία δήλωση, εγγύηση ή διαβεβαίωση, ρητή ή σιωπηρή, ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες.

 3. Η Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένης της Πλατφόρμας) παρέχεται «ως έχει» και «όπως είναι διαθέσιμη» και συγκεκριμένα, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή δήλωση ότι:

 4. Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας,

 5. Η Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη,

 6. Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς θα είναι αξιόπιστη, αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα, και

 7. Τυχόν σφάλματα στη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα της Υπηρεσίας θα διορθωθούν.

 8. Εκτός από όσα ορίζονται ρητά στους παρόντες όρους, καμία σιωπηρή εγγύηση ή άλλος όρος, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε σιωπηρού όρου που σχετίζεται με την ικανοποιητική ποιότητα ή την καταλληλότητα για τον συγκεκριμένο σκοπό, δεν θα ισχύει για την Υπηρεσία ή τη χρήση της από εσάς.

Άρθρο 11. Ευθύνη

 1. Εφόσον δεν το αποκλείει οποιαδήποτε νομική διάταξη, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις ευθύνης για τη χρήση της Υπηρεσίας, της Πλατφόρμας και του Ιστότοπου.

 2. Η ευθύνη μας σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών, της Πλατφόρμας, του Ιστότοπου και/ή των Υλικών από εσάς δεν θα υπερβαίνει το Τέλος που καταβάλατε δύο μήνες αμέσως πριν από το πρώτο γεγονός που οδήγησε στο δικαίωμά σας να υποβάλετε αξίωση εναντίον μας.

 3. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που υποστείτε, ανεξάρτητα από το πώς μπορεί να προκύψει τέτοια απώλεια ή ζημία.

 4. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων, απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας, απώλεια υπεραξίας, απώλεια ή ζημιά δεδομένων και/ή απώλεια απασχόλησης ή ευκαιρίας εργασίας, είτε τα ίδια προκύψουν άμεσα ή έμμεσα, και αν τα ίδια είναι προβλέψιμα ή όχι.

 5. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αθέτηση των παρόντων Όρων που προκύψουν από ένα γεγονός εκτός του ελέγχου μας. Γεγονότα έξω από τον έλεγχό μας περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, διακοπή ή αποτυχία συνδέσεων στο διαδίκτυο ή στο δίκτυο, βλάβες στις τηλεπικοινωνίες, διακοπές ρεύματος, οικιακές διαταραχές, κινητοποιήσεις, πόλεμο, κίνηση, απεργίες, στασιμότητα στην προσφορά και θεομηνίες και οποιεσδήποτε αλλαγές σε περιστάσεις ή αποφάσεις τρίτων (όπως οι υποψήφιοι εργοδότες).

Άρθρο 12. Διάρκεια και Ακύρωση της Συνδρομής

 1. Αυτοί οι Όροι ισχύουν αμέσως μόλις κάνετε χρήση των Υπηρεσιών.

 2. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή μέσω του Λογαριασμού σας ή επικοινωνώντας μαζί μας. Αποδέχεστε ότι η συνδρομή θα ανανεώνεται αυτόματα μετά την αρχική περίοδο των 7 ημερών και στη συνέχεια σε μηνιαία βάση έως ότου να ακυρώσετε τη συνδρομή σας μαζί μας. Για να αποφύγετε την ανανέωση της συνδρομής, θα πρέπει να ακυρώσετε τη συνδρομή σας πριν από την ημερομηνία ανανέωσης της συνδρομής που έχετε ορίσει.

 3. Μπορεί να τερματίσουμε τη χρήση των Υπηρεσιών και/ή της Πλατφόρμας από εσάς αμέσως χωρίς καμία ειδοποίηση προς εσάς:

 4. εάν παραβιάσετε αυτούς τους Όρους,

 5. εάν έχουμε οποιονδήποτε λόγο να υποπτευόμαστε ότι η χρήση της Πλατφόρμας ή των Υπηρεσιών από μέρους σας είναι παράνομη ή θα μας δυσφήμιζε,

 6. εάν πιστεύουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να τερματίσουμε τη χρήση της Πλατφόρμας ή των Υπηρεσιών από εσάς,

 7. εάν αποσύρουμε την Πλατφόρμα ή την Υπηρεσία από τη λειτουργία, ή

 8. προκειμένου να προστατεύσουμε τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.

 9. Σε περίπτωση καταγγελίας για τον οποιονδήποτε λόγο, όλα τα δικαιώματα που σας παραχωρούνται βάσει αυτών των Όρων θα παύσουν αμέσως και θα πρέπει να διακόψετε αμέσως όλες τις δραστηριότητες που εξουσιοδοτούνται από τους Όρους (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των Υλικών μας).

Άρθρο 13. Το δικαίωμά σας να αλλάξετε γνώμη

 1. Οι Υπηρεσίες μας σάς δίνουν τη δυνατότητα να κατεβάζετε ψηφιακό περιεχόμενο.

 2. Αποδέχεστε ότι σας παραδίδουμε το ψηφιακό περιεχόμενο αμέσως όταν δημιουργήσετε για πρώτη φορά Λογαριασμό, με τον οποίο συμφωνείτε κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού μαζί μας, και κατά συνέπεια κατανοείτε ότι δεν θα έχετε νόμιμο δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη ή να ακυρώσετε τη σύμβαση. Το δικαίωμά σας να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες ορίζεται στο Άρθρο 12 παραπάνω.

Άρθρο 14. Άλλες διατάξεις

 1. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, απαιτείται να σας παρέχουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το ποιοι είμαστε, πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιους σκοπούς και τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς να τα ασκείτε. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται στη δήλωση απορρήτου μας και είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτές τις πληροφορίες.

 2. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι μεταδόσεις στο διαδίκτυο δεν είναι ποτέ εντελώς ιδιωτικές ή ασφαλείς και ότι οποιοδήποτε μήνυμα ή πληροφορία στέλνετε χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή ή οποιεσδήποτε Υπηρεσίες μπορεί να διαβαστούν ή να υποκλαπούν από άλλους, ακόμη και αν υπάρχει ειδική ειδοποίηση ότι μια συγκεκριμένη μετάδοση είναι κρυπτογραφημένη.

 3. Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές στους Όρους μας. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε μια αλλαγή, θα σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Συνεχίζοντας τη χρήση των Υπηρεσιών μας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις στους Όρους μας.

 4. Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας βάσει των παρόντων Όρων σε άλλο οργανισμό, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματά σας βάσει αυτών των Όρων. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε τον Λογαριασμό σας σε οποιοδήποτε άλλο άτομο ή οντότητα ή τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων Όρων σε άλλο άτομο ή οντότητα, εκτός εάν συμφωνήσουμε γραπτώς.

 5. Εάν αποτύχουμε να επιμείνουμε να εκπληρώσετε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτού ή εάν δεν επιβάλλουμε τα δικαιώματά μας εναντίον σας, ή εάν καθυστερήσουμε να το πράξουμε, αυτό δεν θα σημαίνει ότι έχουμε παραιτηθεί από τα δικαιώματά μας εναντίον σας και δεν θα σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να συμμορφωθείτε με αυτές τις υποχρεώσεις. Εάν παραιτηθούμε ενός δικαιώματός μας από εσάς, θα το πράξουμε μόνο εγγράφως, και αυτό δεν θα σημαίνει ότι θα παραιτηθούμε αυτόματα από οποιαδήποτε μεταγενέστερο δικαίωμα από μέρους σας.

 6. Κάθε ένας από τους όρους των παρόντων Όρων λειτουργεί ξεχωριστά. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι κάποιος από αυτούς είναι παράνομος ή μη εφαρμόσιμος, οι υπόλοιποι όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

 7. Αυτοί οι Όροι, το αντικείμενό τους και η διάταξή τους, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Εσείς και εμείς συμφωνούμε ότι τα Ελληνικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση τυχόν διαφορών (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών) που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους.

 8. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, προτάσεις ή σχόλια σχετικά με αυτούς τους Όρους ή επιθυμείτε να μας ενημερώσετε γραπτώς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

 9. Εάν πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας ενημερώσουμε γραπτώς, θα το κάνουμε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κειμένου, υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων ή μέσω προπληρωμένης αποστολής χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε παρέχει.

Περισσότεροι από 112.872 χρήστες έχουν δημιουργήσει ήδη το βιογραφικό τους

Με το CV maker, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να δημιουργήσετε ένα διακριτικό και επαγγελματικό βιογραφικό μέσα σε 15 λεπτά.

Δημιουργήστε το βιογραφικό σας

Θα έχετε 65% περισσότερες πιθανότητες να βρείτε εργασία